Antibiotikasenteret for primærmedisin – Antibiotika.no

Antibiotikaresistens er et globalt helseproblem. Utvikling og spredning av resistens kan hindres ved smitteverntiltak og ved nøktern antibiotikabruk. Antibiotikasenteret for primærmedisin, ASP, er et Nasjonalt kompetansesenter som har som formål å fremme rasjonell og begrenset bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten, og på den måten redusere utviklingen av antibiotika-resistens i Norge. Senteret er lokalisert ved Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Vi er nå inne i flåttsesongen. Det kan derfor være greit å vite litt mer om hva man skal gjøre når man har fått flåttbitt, men også litt om hvordan man kan «forebygge» flåttbitt. Trenger jeg antibiotika?

Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten» følger opp den nasjonale strategien om å redusere antibiotikabruken med 30 prosent innen 2020. Her får Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) en viktig rolle.

Mellomørebetennelse er, etter forkjølelse, den vanligste infeksjonsykdommen hos barn. Her finner du god råd om hva du bør gjøre når barnet ditt har ørebetennelse.

Gode råd og informasjon om bihulebetennelse, hoste halsbetennelse og urinveisinfeksjon. Når er antibiotika nødvendig?