Dette blir ikke lett å innføre for sykehusene! – Antibiotika.no

Nasjonalt kompetansesenter for antibiotkabruk i helsetjenesten (KAS) tror sykehusene får en utfordring med å innføre kontrollsystem for antibiotikabruk i den nye handlingsplanen. Dette kontrollsystemet skal innføres for blant annet å redusere bruken av bredspektret antibiotika

 

Ingrid Smith, som er overlege ved KAS, tror at innføringen av antibiotikastyringsprogram i sykehusene vil bli en stor utfordring. Dette blant annet fordi mange sykehusleger ikke har tatt inn over seg at de er viktige brikker i spillet for å bremse opp resistensutviklingen.

Smith mener at ledere ved helseforetakene må få krav om at antibiotikastyring skal prioriteres, i tillegg til at vi må få en endring på «grasrotnivå», slik at de som jobber med pasientene hele tiden fokuserer på å bruke antibiotika på en rasjonell måte.

Hun etterlyser også en sak som kan vekke sykehuslegene, slik som hun mener fastlegene har blitt, som for eksempel et krav om at sykehuslegene må registrere hvorfor en gir antibiotika, og at diagnosen skrives i legemiddelkurven og i journalen til pasienten!

Les hele artikkelen fra Dagens Medisin her;

 

Publisert 14. januar 2016