Nasjonal konferanse om antibiotikaresistens og infeksjoner i helsetjenesten 2015 – Antibiotika.no

Konferansen på Gardermoen 10.-12. november trakk mer enn 200 deltakere til fellessesjon onsdag 11. november med nasjonale og utenlandske foredragsholdere, og til møter/parallellsesjoner.

Konferansen arrangeres av og for stakeholdere innen antibiotika og antibiotikaresistens:

  • FHI: Nasjonalt folkehelseinstitutt
  • NORM: Norsk overvåkingssystem for resistente mikrober
  • ASP: Antibiotikasenteret for primærmedisin
  • KAS: Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten
  • K-Res: Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av resistente mikrober
  • AFA: Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål
  • MRSA-referanselaboratoriet

 

Publisert 11. februar 2016