Fører usikkerhet til økt antibiotikabehandling av barn? – Antibiotika.no
asp_hovedbilde_1280x400

Usikkerhet om prognose er en viktig grunn til at allmennleger forskriver antibiotika for barn med luftveisinfeksjoner, viser en studie publisert i The BMJ. «Helsepersonell trenger mer detaljert dokumentasjon om prognosen av luftveisinfeksjoner hos barn, slik at de kan identifisere de barna som har mest og minst sannsynlig nytte av antibiotika» foreslår forskerne

 Luftveisinfeksjon er den vanligste årsaken til at foreldre tar sine barn med til legen i Storbritannia. Selv om antibiotika bare har marginale fordeler, så blir dette ofte foreskrevet-en situasjon hvor man tidligere har skyldt på press fra foreldrene.
«Rådgivning for luftveisinfeksjoner er mer kompleks enn de fleste retningslinjer antar» sier forfatterne av den nye studien, som er gjort i den britiske primærhelsetjenesten. «For retningslinjene krever at fastleger og sykepleiere skal mestre den kliniske usikkerheten rundt diagnose, prognose og behandling.»
Fastlegene og sykepleiere som deltar i studien følte seg trygge i diagnostiseringen og håndteringen av de fleste tilfeller av mindre og alvorlige luftveisinfeksjoner. Men selv i de tilfellene der de trodde at det ikke var noen indikasjon for antibiotika, så ble dette likevel foreskrevet på grunn av usikkerheten om at barnets helse kunne forverres.

I følge forskergruppen, så var det de barna som antas å være av middels sykdomsalvorlighetsgrad som utløste mest usikkerhet. Helsepersonell valgte ofte da å forskrive antibiotika, heller enn å risikere en alvorlig utvikling av luftveisinfeksjonen.

De mener at mer evidens var nødvendig for å støtte kliniske beslutningsprosesser og redusere diagnostisk usikkerhet ved forskrivning av resepter på antibiotika for barn med luftveisinfeksjoner.

«Helsepersonell trenger mer detaljert dokumentasjon om prognosen av luftveisinfeksjoner hos barn, slik at de kan identifisere de barna som har mest og minst sannsynlig nytte av antibiotika,» foreslår forskerne.

Stephanie Smith fra Royal College of Pediatrics and Child Health sa at studien fremhevet noen viktige drivere for forebygging av antibiotikaresistens, spesielt behovet for mer effektiv opplæring for leger i behandling av syke barn.

Klikk på linken for å lese hele artikkelen; Prognostic uncertainty drives GP antibiotic prescribing in children, study shows i thebmj 

 

References

Publisert 10. mars 2016