Multiresistente bakterier – en varslet katastrofe – Antibiotika.no

apotek_8614

Multiresistente bakterier er en av de største truslene mot folkehelsen i framtida og er en varslet katastrofe. Antibiotikaresistente bakterier skaper store utfordringer på norske sykehus. Innen 2050 kan resistente bakterier ta flere liv enn kreft, frykter WHO.

Ferieturen som endret alt

I en artikkel på NRKs nettsider fortelles det at Mona ble lagt på isolat etter at hun brant foten på en ferietur til Kreta høsten 2014. Etter en pedikyr gikk hun barbeint på mørke fliser som var svært varme av sola. Denne forbrenningen på foten fikk enorme konsekvenser, og ble begynnelsen på et mareritt med 13 måneder på isolat.
Mona ble lagt inn på Oslo universitetssykehus, Ullevål, og ble lagt på isolat fordi hun etter en stund fikk påvist at hun hadde en multiresistent bakterie kalt ESBL. Hun var en såkalt «bærer» av de multiresistente bakteriene. Bakterien var i tarmen, uten at hun selv ble syk av den, men fordi hun kunne smitte andre og fordi det  alltid er en fare for at bakteriene kan spre seg fra tarmen til andre steder i kroppen, så måtte hun være isolert.

Multiresistente bakterier har kommet til Norge

Overlege Dag Berild er legen til Mona, og er også en av Norges fremste eksperter på multiresistente bakterier. Ifølge ham er Mona bare en av tusenvis av nordmenn som er smittet av multiresistente bakterier.

Det er særlig i sykehus at man er redd for smitte. Grunnen er at pasientene er svake og mer mottakelige for smitte. Flere sykehus i Norge har hatt utbrudd av multiresistente bakterier, og det jobbes derfor hele tiden for å stoppe smitte
Ifølge matematiske beregninger dør det årlig 25.000 mennesker i Europa på grunn av multiresistente bakterier.
I USA er tallet 40.000 og på verdensbasis anslår man at det dør 750.000 mennesker hvert år på grunn av multiresistente bakterier.

Nå har bakteriene også tatt liv i Norge.
– Ja, jeg kjenner til en håndfull tilfeller hvor enten pasienten har dødd av resistente bakterier eller av komplikasjoner av antibiotisk behandling, sier Berild.

 

Klar sammenheng mellom økt bruk og økt resistens – og ubudne gjester i bagasjen

Inntil for noen år siden var vi i Norge bedre stilt enn resten av verden. Vi brukte lite antibiotika og hadde også få problemer med resistens. Men nå har det snudd i Norge.

– Vi bruker mye mer antibiotika nå enn vi gjorde før. Kanskje tretti til førti prosent mer enn for tjue år siden. Og det er en helt klar sammenheng mellom økt bruk og økt resistens, sier Berild.
Situasjonen i Norge er betraktelig mye verre enn den var bare for fem år siden. Vi nærmer oss faktisk europeisk nivå.
Berild forklarer at jo lenger syd du kommer i Europa, jo mer resistens er det. Tallenes tale er dystre. I tillegg fører nordmenns hyppige reisevaner til at vi tar med oss multiresistente bakterier hjem.
-» Vi importerer mange resistente bakterier fra utlandet på feriereiser og ved immigrasjon. Og bakteriene, de blir jo ikke tatt i tollen, de bærer vi med oss», sier Berild.

Ikke funnet nye antibiotika på 30 år

Når antibiotika ikke virker lenger på grunn av resistens, trenger vi å utvikle nye antibiotika som fungerer. Etter at Penicillin ble funnet i 1928, kom det stadig nye antibiotika på markedet. Men siden 80-tallet har det ikke vært noen betydningsfulle funn.

Les hele artikkelen på http://www.nrk.no/dokumentar/xl/pa-isolat-i-13-maneder-etter-sydenferie-1.12852402

 

Publisert 20. mars 2016