Har antibiotikabruken nådd toppen? – Antibiotika.no

apotek_9683

35,2 millioner døgndoser ble brukt i 2015, viser tall fra Apotekerforeningens bransjestatestikk. Dette tilsvarer at HVER nordmann i gjennomsnitt brukte en ukes antibiotikakur! Høyest forbruk i Østfold – lavest i Akershus!

Sammenlignes tallene med tall fra reseptregisteret fra tidligere år, ser vi at i underkant av 1,2 millioner nordmenn brukte antibiotika i fjor

Tallene for 2015 viser at befolkningen i Østfold bruker mest antibiotika, hele 18 prosent mer enn landsgjennomsnittet. Østfold bruker 32 prosent mer enn i Akershus, hvor det brukes minst antibiotika pr innbygger!

Også i Nord-Trøndelag, Vest-Agder og Nordland brukes det mer enn 10 prosent Antibiotika enn i Norge sett under ett. Dette kan til en viss grad forklares med forskjeller i alderssammensetninger og generell helsetilstand, men dette forklarer ikke alt, tror Per T. Lund, adm.dir i Apotekerforeningen.

 

I fjor brukte vi fire prosent mindre enn i toppåret 2012

Regjeringen la frem en nasjonal strategi mor antibiotikaresistens i 2015, hvor målet er å redusere antibiotikabruken med 30 prosent!

Nedgangen er beskjeden, så det kreves derfor kraftfulle tiltak for å nå målet innen fristen, sier Lund

I europeisk sammenheng er Norge det landet med 6. lavest forbruk av antibiotika, mens Hellas og Frankrike topper statistikken, så er Nederland det landet med lavest forbruk pr innbygger.

I tidsrommet 2010 – 2014 økte antibiotikaforbruket i Norge med mindre enn 1 prosent. Dessverre har det samtidig har det vært en økning i bruken av bredspektret antibiotika fra 41 til 43 prosent, men her er det imidlertid store forskjeller i aldersgruppene.

I den yngste aldersgruppen 0-9 år er andel brespektret gått ned med 10 prosent. I aldersgruppene 10-39 har brukes det dessverre mer bredspektret antibiotika enn for fem år siden, men i de eldste aldersgruppene er bruken uendret.

Kvinner står for 65% av bruken i målte definerte døgndoser.

 

Russetid er antibiotikatid!

Tall fra Apoterforeningens bransjestatestikk bekrefter at russetid er antibiotikatid!

I 2014 brukte 19 åringene dobbelt så mye antibiotika i mai som i resten av året!

 

Les hele nyheten fra Apotekforeningen; Har antibotikabruken nådd toppen?

Og i Dagens medisin; Brukte 35,2 millioner døgndoser med antibiotika i 2015

 

Publisert 14. april 2016