Antibiotikastyring i sykehjem på ECCMID 2016 – Antibiotika.no

Antibiotikastyring er et av de hete temaene internasjonalt, og også når det gjelder antibiotikastyring i sykehjem øker kunnskapen. Årets ECCMID i Amsterdam hadde en egen sesjon om antibiotikastyring i sykehjem.

amsterdam-eccmid

 

Vi overvar «Meet the Experts» med  Dr. Leonardi Pagani (I) og Prof. Celine Pulcini (F). Særlig C. Pulcini imponerte med klare tanker om utfordringsbildet (lett gjenkjennbart) og forslag til strategi, der mange av tiltakene er relevante for oss i Norge.

Prinsippene er mye de samme som for sykehus: systematisk tilnærming med oppbygging av dedikert personell, fagkunnskap og rutiner for rasjonell antibiotikabruk, men tilpasset sykehjem.

En spennende opplysning er at det i Frankrike jobbes med akkreditering av sykehjem der antibiotikabruk/antibiotikastyring er ett kriterium.

Presentasjonene fra sesjonen er tilgjengelig på How to organize antimicrobial stewardship in long-term care facilities.

Andre presentasjoner finner du på ECCMID 2016.

 

Brita Skodvin og Per Espen Akselsen

 

Publisert 21. april 2016