I gang med tiltak mot sykehjem og fastleger – Antibiotika.no

Dagens Medisin publiserte onsdag 27. april et intervju med Morten Lindbæk, leder for Antibiotikasenteret for primærmedisin. «Til høsten kommer kursopplegg for fastlegene, som ledd i å få ned antibiotikaforskrivningen. – Særlig ved luftveisinfeksjoner kan fastlegene bli flinkere»

morten-lindbaek

Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP), har en nøkkelrolle i handlingsplanen og har blant annet fått i oppdrag å opprette gruppebasert etterutdanning for sykehjemsleger, bistå Helsedirektoratet med å utvikle og videreutvikle retningslinjene for sykehjem og for kommunale akutte døgnenheter (KAD) samt jobbe frem tiltak overfor fastlegene.

Hele artikkelen er tilgjengelig på Dagens Medisin sine nettsider I gang med tiltak mot sykehjem og fastleger

 

Publisert 27. april 2016