Pasientkampanje skal få ned antibiotikabruken – Antibiotika.no

apotek_8652

Helseminister Bent Høie opplyser i et intervju publisert i Dagens Medisin 10. mai, at regjeringen foreslår 5 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett til kampanje som skal opplyse befolkningen om antibiotikaresistens og antibiotikabruk.

– Ett av tiltakene i handlingsplan, er en befolkningsrettet kampanje om antibiotikabruk, og vi foreslår i revidert nasjonalbudsjett at det avsettes 5 millioner til dette. Hensikten er å gjøre befolkningen oppmerksom på utfordringene ved antibiotikaresistens, så folk i møtet med helsetjenesten forstår hvorfor fastlegene sier nei, selv om pasienten spør om antibiotika, sier helseminister Bent Høie i et intervju publisert i Dagens Medisin 10. mai.

Helsedirektoratet får nå i samarbeid med fagmiljøene, i oppdrag å utarbeide kampanjen. -Målet er å skape forståelse for hvorfor vi er restriktive med å foreskrive antibiotika, sier Høie.

Ca 1,2 millioner personer i Norge hentet ut minst en resept på antiobiotika på apoteket i fjor. – Dette er høye tall og er nødt til å snu, poengterer han.

Les hele artikkelen «Pasientkampanje skal få ned antibiotikabruken» på nettsidene til Dagens Medisin

 

Publisert 13. mai 2016