Resistente bakterier også hos friske – Antibiotika.no

Folkehelseinstituttet har kartlagt forekomsten av resistente bakterier i tarmfloraen hos friske mennesker. Hos en av ti friske ble det funnet slike bakterier.

«​Vi fant at ca. en av ti hadde en resistent bakterie. Det er fortsatt lave tall i Norge sammenlignet med andre land, sier fagdirektør ved Folkehelseinstituttet, Ulf Dahle.

Det å ha resistente bakterier i tarmen, gir som regel ikke et helseproblem for den enkelte. Kroppen kvitter seg ofte med resistente bakterier av seg selv. Men det er viktig å hindre at resistente bakterier etablerer seg i sykehus og sykehjem, der bakterier som er resistente mot antibiotika kan gi helseplager for andre i sårbare situasjoner».

Les mer om saken på Folkehelseinstituttes nettsider: Resistente bakterier også hos friske

 

Publisert 31. mai 2016