10 millioner mennesker vil dø årlig av superbakterie i 2050 – Antibiotika.no

apotek_8614

Superbakterier vil ta ett liv hvert tredje sekund i 2050. En ny forskningsrapport slår fast at 10 millioner mennesker vil dø årlig som følge av antibiotikaresistente bakterier i 2050, skriver NRK Dokumentar. Forskerne kommer med utfordrende forslag og tiltak, for å forsøke å løse en av verdens største utfordringer!

For å forhindre at legevitenskapen blir sendt tilbake til den mørke middelalderen, må det investeres milliarder av dollar, fastslår den årlige rapporten.

Forskere ber om en revolusjon i måten antibiotika blir brukt på! De mener at man må få til en massiv kampanje for å lære opp folk.

Rapport: Superbakterier vil ta ett liv hvert tredje sekund i 2015, www.nrk.no/dokumentar

En av verdens største utfordringer

– Vi kommer med noen ganske utfordrende forslag som vil innebære at alle må ut av komfortsonen, fordi hvis vi ikke gjør det, så får vi ikke løst dette problemet, sier lord Jim O’Neill som har ledet forskningsarbeidet.

Rapporten anbefaler følgende tiltak:

  • En global informasjonskampanje for å gjøre kjent risikoen for antibiotikaresistens
  • Et investeringsfond for forskning i tidlig fase verdt to milliarder dollar
  • Bedre tilgang til rent vann, kloakk og renere sykehus for å hindre spredning av infeksjoner
  • Redusere unødvendig bruk av antibiotika i landbruket, og forby bruk av antibiotikatypene som er avgjørende i behandling av mennesker
  • Bedre overvåking av utbredelsen av resistente bakterier
  • Betale legemiddelselskaper én milliard dollar for hver ny antibiotika-oppdagelse
  • Støtteordninger for utvikling av tester som viser når det ikke vil ha effekt å behandle med antibiotika
  • Promotere bruk av vaksiner og alternativer til medisiner

Viktige tiltak

Torgeir Micaelsen, helsepolitisk talsmann for Arbeiderpartiet, mener forslagene fra den britiske rapporten er spennende.
Micaelsen mener det viktigste i rapporten er ønsket om et internasjonalt politisk lederskap.
-Her må det jobbes på tvers av landegrensene, og jeg ønsker at Norge skal ta en sterkere rolle i dette.
– Dette må vi gjøre før vi saboterer vår viktigste medisin. Det vil redde titalls millioner over hele verden, så vel som her hjemme, sier Micaelsen til NRK dokumentar.

Antibiotikaresistens er en av de største helseutfordringene i vår tid

I Europa dør anslagsvis 25.000 personer årlig som følge infeksjoner som ikke lar seg stoppe av antibiotika.
Dersom utviklingen fortsetter slik forskerne frykter, vil 390.000 dø årlig i Europa i 2050.
Asia og Afrika vil bli verst rammet. Her vil henholdsvis 4,15 millioner mennesker og 4,73 millioner mennesker årlig dø på grunn av antibiotikaresistente bakterier.

 

Publisert 13. juni 2016