Eliteutøvere bruker mer antibiotika enn andre – er det nødvendig? – Antibiotika.no

I siste nummer av British Journal of Sports Medisin, har Hilde Moseby Berge og Benjamin Clarsen skrevet to ledere om sykdom hos idrettsutøvere. De konkluderer her med at det er fornuftig, også for idrettsutøvere, å anbefale bruk av antibiotika etter standard nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk.

Nye data på sykdom i elitesport

Det refereres i disse artiklene til studier som er gjort på langrennsløpere og fotballspillere, hvor man har sett på forekomsten av blant annet infeksjoner hos disse eliteutøverne.

For å avgjøre om disse atletene har større risiko for å bli utsatt for sykdom, har man i studiene også sammenlignet funnene med resultatene i den «vanlige» populasjonen.

Det ble da IKKE funnet noen forskjell i forekomsten av sykdom hos idrettsutøverne og forekomsten av sykdom i den vanlige befolkningen.

Men det man samtidig erfarer, er at eliteutøverne allikevel bruker oftere antibiotika enn den vanlige populasjonen – de bruker det for sikkerhets skyld, i tilfelle det skulle være en bakteriell infeksjon.

Moseby Berge og Clarsen konkluderer derfor i sin leder at det er fornuftig, også for idrettsutøvere, å anbefale bruk av antibiotika etter standard nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk.

Les hele artikkelen om New data on illness in elite sport: are immediate flights home after competition a changeable risk factor?

Og også atrikkelen om Carefully executed studies of illness in elite sport: still room to improve methods in at least five ways

 

Publisert 2. august 2016