Fagpolitisk møte om antibiotikaresistens på Stortinget 12. september – Antibiotika.no

Antibiotikaresistens listes internasjonalt som en trussel på lik linje med klimakrisen og terrorisme. Regjeringen har levert sin handlingsplan, men hvordan skal den følges opp i praksis? Er norsk og internasjonal innsats god nok?

Senterpartiets stortingsgruppe inviterer til åpent fagpolitisk møte om antibiotikaresistens den 12. september. Flere sentrale fagpersoner fra fag- og forskningsmiljøene i Norge vil holde innlegg om fremtidskonsekvenser ved bruk av antibiotika, samt trender i antibiotikabruk og resistensutvikling i Norge. Effektuering av Regjeringens handlingplan mot antibiotikaresistens sett fra allmennmedisin og sykehus, blir fremmet hhv. av Morten Lindbæk fra ASP, og Per Espen Akselsen fra KAS.

 

Publisert 6. september 2016