Ikke grunnlag for dobbel anaerob dekning ved empirisk behandling – Antibiotika.no

En sykehuslege spør om det er rasjonale for dobbel anaerob dekning ved sepsis med utgangspunkt i abdomen eller ved andre infeksjoner. RELIS har undersøkt behandlingsanbefalinger for Clostridium difficile og galleveisinfeksjoner i tillegg til sepsis med utgangspunkt i abdomen. Det konkluderes med at at det generelt ikke er anbefalt å gi dobbel anaerob dekning ved empirisk behandling, men behandling må som alltid justeres etter klinisk respons og resistensbestemmelse.

Mer informasjon om behandlingsanbefaling og kunnskapsgrunnlaget for anbefalingen finner du på RELIS sine nettsider.

 

Publisert 14. september 2016