Bruk antibiotikavett – Antibiotika.no

18. november er det den europeiske antibiotikadagen. I år er det «Antibiotikavettreglane», utarbeidet av Arjan Kuiper og Gro Riise (leger i spesialisering) ved Voss sjukehus, som preger markeringen av dagen i norske sykehus. Voss sjukehus har det siste året hatt stort fokus på riktig bruk av antibiotika, og de har oppnådd en betydelig reduksjon i bruken av bredspektrede midler.

I Regjeringens handlingsplan mot antibiotikaresistens er målet for sykehusene at forbruket av bredspektrede antibiotika skal reduseres med 30% innen utgangen av 2020, sammenlignet med forbruket i 2012.

Vi håper landets sykehusleger følger oppfordringen fra legene på Voss om å bruke antibiotikavett.

 

 

 

Publisert 18. november 2016