Antibiotikastyring også i norske barneavdelinger – Antibiotika.no

Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn arrangerte 25. oktober et møte hvor hovedtemaet var: Bruk av antibiotika på norske barneavdelinger.

solstrand-barn

I alt 80 leger, farmasøyter og sykepleiere som jobber med barn deltok på møtet.

Dagen startet med en beskrivelse av ESBL utbruddet på nyfødtavdelingen i Stavanger i 2009. Så gikk det slag i slag med en kort innføring i både antibiotika og antibiotikaresistens, diskusjon rundt antibiotikabehandling av barn med kreft, måling av antibiotikabruk til barn i sykehus, og hvordan drive forbedringsarbeid ift. antibiotika til barn. Her bidro bl.a Gunnar Skov Simonsen fra NORM og Per Espen Akselsen, Marion Neteland og Ingrid Smith fra KAS.

Dagen ble rundet av med en innføring i mikrobiotaens verden, samt refleksjoner rundt etikken i dagens forskrivningspraksis av antibiotika i norske barneavdelinger. En ting kom klart frem – skal det gjøres noe med antibiotikabruken i norske barneavdelinger, må de få en nasjonal retningslinje for antibiotika til barn!

Det var et meget godt sammensatt program, med dyktige forelesere. Møtet var ispedd rikelige med gode pauser som ga tid til nettverking. I evalueringen av møtet  uttalte en av de mer erfarne deltagerne at dette var det beste møtet for nettverket, og det gjaldt både innhold og form! En flying start for antibiotikastyring i norske barneavdelinger!!

 

Publisert 23. november 2016