Antibiotikakonferansen 2016 – Antibiotika.no

15.-17. november gikk Antibiotikakonferansen 2016 av stabelen på Gardermoen.

Konferansen arrangeres årlig, som et samarbeid mellom de norske aktørene innen antibiotikabruk, antibiotikaresistens og smittevern i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Over 200 fagpersoner fra primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og helsemyndighetene var samlet til arbeidsmøter for de ulike interessegruppene samt en fellessesjon. Temaene for årets konferanse var oppfølgingen av regjeringens handlingsplan mot antibiotikaresistens og utfordringene knyttet til antibiotikaresistens, reise og migrasjon.

gardermoen-2

Fellessesjonen startet med en debatt med temaet «Vi har fått en handlingsplan – hva nå» med følgende deltakere:

Eirik Rødseth Bakka (seniorrådgiver i Helsedirektoratet), Geir Tollåli (fagdirektør Helse Nord RHF), Torgeir Micaelsen (helsepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet), Morten Lindbæk (leder for Antibiotikasenteret for primærmedisin), Per Espen Akselsen (leder for Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten) og Karen Johanne Baalsrud (seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet).

 

«Antibiotikaresistens, reise og migrasjon» ble belyst med innleggene «Antimicrobial resistance in travelers an migrants» ved Rasmus Leistner (Charité University Medicin, Berlin), «Kolonisering med multiresistente bakterier hos reisende og migranter – hvem skal screenes og hvordan» ved Christian Giske (Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm) og «Antibiotikaresistens ved reiser og migrasjon – Hva skal vi gjøre i Norge» ved Martin Steinbakk (Folkehelseinstituttet)

 

Arrangører av Antibiotikakonferansen 2016 var:

logoer

NRK Dagsrevyens innslag fra Antibiotikakonferansen finner du her: Dagsrevyen 16.11.16

 

Publisert 1. desember 2016