Nettside for overvåkning av sykehusenes antibiotikabruk – Antibiotika.no

På nettsiden https://sls.antibiotika.no publiseres oversikter over utviklingen i antibiotikaforbruket i norske sykehus. Nettsiden er utarbeidet av Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk og Profitbase.

sls

Nettsiden har blant annet en visning av de enkelte helseforetakenes utvikling i forhold til målsettingen om 30% reduksjon i bruk av bredspektrede antibiotika innen 2020 (målt i forhold til forbruket i 2012).

Løsningen er åpent tilgjengelig for alle på internett. Løsningen er navigerbar enten ved å bruke filterknappen øverst til venstre i skjermbildet, eller ved å trykke i kartet. Løsningen gir mulighet for eksport av data til PDF eller til Excel. Ved å klikke på rapporttitler maksimerer du vinduene (og motsatt). Tjenesten vil bli oppdatert med tertialdata tre ganger i året. Tjenesten er kun basert på salgsdata oppgitt i definerte døgndoser (DDD), og det er per dags dato ikke mulig å få frem informasjon om enkeltprodukter eller enheter ved våre sykehus på ett lavere nivå enn klinikk-/avdelings-nivå.

Her er fremgangsmåte for å legge opp løsningen på din mobiltelefon:

sls-1

sls-2

 

Publisert 7. desember 2016