Penicillin til barn: Vurder tabletter som alternativ til mikstur – Antibiotika.no

I Legemiddelverkets «Nytt om legemidler» fra 6. desember 2016 er temaet forskrivning av antibiotikamiksturer til barn.

Fenoksymetylpenicillin mikstur smaker vondt og mange foreldre opplever at det er vanskelig å gi dette til barn. Det er derfor sannsynlig at noen barn får bredspektret antibiotika mikstur, fordi den ikke har bitter smak. Bredspektrede antibiotika er svært resistensdrivende. Helsemyndighetene har derfor en målsetting om å få ned bruken. Penicillin er førstevalg ved de fleste bakterielle infeksjoner.

Legemiddelverket kommer med råd til leger og tips til foreldre om hvordan dette bør og kan håndteres.

Les hele saken på Legemiddelverkets nettsider: Nytt om legemidler, 6. desember 2016

ASP_hovedbilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 12. desember 2016