St.Olavs Hospital: Viktige tiltak mot antibiotikaresistens – Antibiotika.no

Antibiotika-teamet ved St. Olavs Hospital presenterte fredag 9. desember sin plan for å hindre overforbruk og feilbruk av antibiotika ved sykehuset. – Det er en nasjonal målsetting at bruken skal ned med 30 prosent fra 2012 til 2020, sier direktør Nils Kvernmo.

Les hele saken på nettsidene til St.Olavs Hospital: https://stolav.no/nyheter/2016/viktige-tiltak-mot-antibiotika-resistens

 

Publisert 14. desember 2016