Fagfolk spør og får svar – Antibiotika.no

RELIS  får mange spørsmål om riktig bruk av antibiotika.

Les og lær:

https://relis.no/content/4808/Lost-og-fast-om-antibiotika

 

Publisert 18. januar 2017