Animasjonsfilm om antibiotikaresistente bakterier – Antibiotika.no

Helsedirektoratet, Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet har lansert en animasjonsfilm om antibiotikaresistente bakterier som del av en befolkningsrettet informasjonskampanje om antibiotikaresistens.

Filmen varer 1:20 og er tilgjengelig på Youtube: Hva er antibiotikaresistens?

 

Publisert 20. januar 2017