E-læringskurs om antibiotikabruk i sykehus – Antibiotika.no

Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten har i samarbeid med regionalt e-læringsteam i Helse Vest utarbeidet et e-læringskurs om rasjonell antibiotikabruk. Kurset er tilgjengelig gjennom læringsplattformene i sykehusene.

 

E-læringskurset Antibiotikabruk i sykehus gir en innføring i rasjonell antibiotikabruk, og bruk av antibiotikaretningslinjen.

Målgruppe for kurset er først og fremst alle sykehusleger som forskriver antibiotika, men det kan også være aktuelt for farmasøyter og sykepleiere som har oppgaver med eller interesse for rett antibiotikabruk.

Kurset er basert på Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i sykehus, og er utviklet av Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten og Regionalt e-læringsteam i Helse Vest.

Kurset skal være tilgjengelig via de ulike læringsportalene i helseregionene og tar ca 17 min å gjennomføre.

 

Publisert 20. januar 2017