Interaktive kart om antibiotikaresistens og antibiotikabruk – Antibiotika.no

Vi har tidligere fått presentert bigdata rundt sykelighet og dødelighet i verden. Nå foreligger det også bigdata om antibiotikaresistens og antibiotikabruk.

Instituttet CDDEP (Center for disease dynamics, economy & policy) har samlet inn data fra nasjonale og andre kilder. Ved et kjapt søk på  land, ser man at det mangler resistensdata for en del land, foruten antibiotikadata for noen få land. Videre, må man ha i mente at de innsamlede dataene er av ulik kvalitet og ikke helt identiske for de ulike landene. Allikevel, dette er en start,  som  gir oss et temperaturmål på både resistenssituasjonen og antbiotikabruken i verden i dag. Håpet får være at dette er atter et incentiv for land til å bedre sin overvåking av resistens og antibiotikabruk!

Kartene er tilgjengelig på nettsidene til CDDEP: Globale bigdata antibiotikaresistens og antibiotikabruk

 

Publisert 23. januar 2017