Kurs i operasjonalisering av antibiotikastyringsprogram i sykehus 8.-9. mai 2017 – Antibiotika.no

I mai 2016 gjennomførte vi kurs i etablering av antibiotikastyringsprogram med deltakere fra 21 av landets helseforetak/private ideelle sykehus.

12524158_10153442206915933_8291482189861473790_n

 

8.-9. mai 2017 inviterer vi til nytt kurs på Solstrand Hotel & Bad i Os.

Denne gangen er temaet operasjonalisering av antibiotikastyringsprogram i sykehus, med fokus på hvordan vi kan jobbe mer effektivt i sykehusene.

 

Mål for kurset:

  • Antibiotikateamene skal settes i stand til å identifisere de viktigste utfordringene og mulighetene i eget HF, samt implementere korresponderende tiltak/intervensjoner
  • Antibiotikateamene skal få innsikt i, og verktøy til å håndtere arbeid med antibiotikastyring i spennet mellom ledere/beslutningstagere og klinisk personell

Målgruppe:

  • Personer oppnevnt i HFenes antibiotikateam som har konkrete oppgaver knyttet til arbeidet med antibiotikastyring

 

KAS dekker kursavgift og opphold, reiseutgifter dekkes av det enkelte HF/sykehus.

HFene/de private ideelle sykehusene vil få mulighet til å sende inntil 3 deltakere til kurset, fortrinnsvis tverrfaglig med lege, sykepleier og farmasøyt.

Invitasjon med foreløpig program sendes ut ca 15. februar, påmeldingsfrist 1. mars.

 

Publisert 24. januar 2017