Antibiotikaforbruksrapporter for norske sykehus 2016 – Antibiotika.no

Antibiotikaforbruksrapporter for norske sykehus med oppdaterte tall for 2016 vil bli publisert på nettsidene ca 20. mars 2017.

Norsk Pasientregister (NPR) skal publisere aktivitetstallene (bl.a liggedøgn) for norske sykehus 16. mars, og så snart disse er klare vil KAS legge ut overordnede rapporter for hvert HF.

Det blir spennende å se om noen av HFene allerede har nådd målet om 30%-reduksjon i bruken av bredspektrede antibiotika sammenlignet med 2012!

 

Slik har utviklingen i forbruket av bredspektrede antibiotika vært i norske sykehus i perioden 2006-2015:

overvakning

 

Publisert 26. januar 2017