Antibiotika til nær étt av fire barn med luftveisinfeksjon – Antibiotika.no

Norsk studie fra legevakt viser at nesten étt av fire barn med symptomer på luftveisinfeksjon fikk forskrevet antibiotika. To av tre barn fikk vanlig smalspektret penicillin, 20 prosent fikk bredspektret penicillin, mens 8,6 prosent fikk makrolider. Studien inkluderer 401 barn i alderen 0-6 år som ble undersøkt på legevakt for symptomer på luftveisinfeksjon. Ingrid K. Rebnord er førsteforfatter av studien og forsker ved Uni Research, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.

Var andelen på 23 prosent som fikk antibiotika høy?

Ut fra våre data kan vi ikke si noe om det. Andelen er lavere enn hva tidligere studier har funnet og er nok uttrykk for at vi i Norge generelt har lav forskriving sammenlignet med mange andre land. Derimot synes vi det er forholdsvis lave CRP-verdier som ligger til grunn for forskriving av antibiotika. Vi vet at svært mange virale infeksjoner også gir CRP stigning til 50-100, svarer Rebnord.

Les hele saken på Dagens Medisin sine nettsider: Antibiotika til nær étt av fire barn med luftveisinfeksjon

 

ASP_hovedbilde

 

Publisert 27. januar 2017