Antibiotikafri resept – Antibiotika.no

Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) har i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet utarbeidet en «antibiotikafri resept». «Antibiotikafri resept» er tenkt brukt for å informere pasienter om varighet av infeksjoner og råd om egenbehandling når legen velger å ikke skrive ut antibiotika.

«Legen har funnet ut at du ikke trenger antibiotika mot plagene dine. Dette arket viser deg hvor lenge plagene pleier å vare, hva du kan gjøre selv for å bli bedre, og når du eventuelt bør oppsøke lege igjen.»

ab resept 1      Ab-resept 2

 

«Antibiotikafri resept» er trykket i A5-format og leveres i blokker med ca 250 eksemplarer. Kan fås tilsendt ved å sende en epost til a.b.molsater@medisin.uio.no

 

Publisert 27. januar 2017