– Vi behandler ofte for lenge «for sikkerhets skyld» – Antibiotika.no

Dag Berild, professor og overlege ved Oslo universitetssykehus, gikk nylig ut for å avlive det han mener er en «antibiotika-myte».

Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) er et nasjonalt kompetansesenter som har som formål å fremme rasjonell bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten, og på den måte redusere utviklingen av antibiotika-resistens i Norge. Senteret forvalter også retningslinjene for antibiotikabruk i samarbeid med Helsedirektoratet.

– Er det aktuelt å endre retningslinjene til kortere behandlingstid?

– Dette er noe vi hele tiden har oppe til diskusjon, men vi har foreløpig ingen planer om å endre retningslinjene. All nedkorting i behandlingstid må baseres på evidens og forskning, og man må ta tilstand for tilstand. Det er en lang og tung vei, som tar tid, men som er nødvendig, sier Morten Lindbæk, som er fastlege, professor i allmennmedisin og leder av ASP.

morten-lindbaek

Les hele saken på Dagens Medisin sine nettsider: – Vi behandler ofte for lenge «for sikkerhets skyld»

 

Publisert 27. januar 2017