Cefazolin til kirurgisk profylakse – Antibiotika.no

Cefazolin har markedsføringstillatelse i Norge og er med i LIS-anbud fra 2017. Cefazolin er et første-generasjons cefalosporin med samme antibakterielle spektrum som cefalotin. Cefazolin har ca. dobbelt så lang halveringstid som cefalotin, (hhv ca. 90 og ca. 45 minutter) og doseringsintervaller bør derfor være lengre.

KAS vurderer at cefazolin kan sidestilles med cefalotin ved indikasjonen kirurgisk profylakse. Standard dose for begge er 2g iv.

 

Anbefalt dosering for cefazolin til kirurgisk profylakse:

Cefazolin 2g iv gått inn 15-30 minutter før inngrepet starter

  • For lengrevarende inngrep anbefales ny dose hver 3. time så lenge operasjonen pågår
  • For inngrep der Nasjonal retningslinje for antibiotikabruk i sykehus anbefaler 4 doser cefalotin hvert 90-120 minutt, bør cefazolin også gis i 4 doser, men med intervall på 3-4 timer.

 

Per Espen Akselsen, faglig leder Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS)

 

Publisert 9. februar 2017