Legene må skjerpe seg – Antibiotika.no

Dag Berild, professor og overlege ved infeksjonsavdelingen på Oslo universitetssykehus og smittevernoverlege Jon Birger Haug fra Sykehuset Østfold ble intervjuet om antibiotikabruk i Norge av redaktør Markus Moe i Dagens Medisin (DMTV).

Se innslaget på nettsidene til Dagens Medisin: Legene må skjerpe seg

 

Publisert 10. februar 2017