Antibiotikabruk i sykehus og sykehjem – Antibiotika.no

«Norske leger har tradisjonelt vært nøkterne i sin forskrivning av antibiotika. Gjennom de siste tiårene har det imidlertid skjedd en glidning mot høyere totalforbruk og mer utbredt bruk av bredspektrede midler«, skriver Gunnar Skov Simonsen (leder i Norsk overvåkningssystem for resistente mikrober (NORM)) i lederartikkelen i Tidsskrift for den norske legeforening nr 5, 2017.

Hele lederartikkelen kan leses i nettutgaven av Tidsskriftet Antibiotikabruk i sykehus og sykehjem

 

Publisert 8. mars 2017