Bredspektrede antibiotika i norske sykehus – Antibiotika.no

Det bør være mulig å redusere bruken av bredspektrede antibiotika i norske sykehus, blant annet i behandling av nedre luftveisinfeksjoner og profylakse. Dette er ett av budskapene i artikkelen fra Holen et.al i Tidsskrift for den norske legeforening nr 5, 2017.

Artikkelen er basert på data fra punktprevalensundersøkelse i sykehus våren 2016.

De bredspektrede antibiotika som er nevnt Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten utgjorde 33 % av all antibiotikaforskrivning i norske sykehus. Nedre luftveisinfeksjon var den hyppigste indikasjonen for behandling med bredspektrede antibiotika og utgjorde 30 % av all bredspektret antibiotikabehandling.

Les hele artikkelen i nettversjonen av Tidsskrift for den norske legeforening nr 5, 2017: Bredspektrede antibiotika i norske sykehus

Publisert 8. mars 2017