Antibiotikabruk og infeksjoner i sykehjem – Antibiotika.no

Beboere i sykehjem har større risiko enn hjemmeboende eldre for å utvikle infeksjoner som krever antibiotikabehandling.

Urinveisinfeksjon var den hyppigst forekommende infeksjonstypen i norske sykehjem. Førstevalgsantibiotika utgjorde omtrent 60 % av forskrivningene til behandling av urinveisinfeksjoner.

Artikkelen til Alberg et.al er basert på data fra Folkehelseinstituttets prevalensundersøkelse våren 2016. Les hele artikkelen på nettutgaven av Tidsskrift for den norske legeforening nr 5, 2017: Antibiotikabruk og infeksjoner i sykehjem

 

Publisert 9. mars 2017