Fastlege-besøk førte til bedre bruk av antibiotika – Antibiotika.no

Norske fastleger som fikk uavhengig legemiddelinformasjon om antibiotika-forskrivning gjennom kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter (KUPP) reduserte bruken av bredspektret antibiotika med 21 prosent, sammenlignet med 12 prosent nedgang i kontrollkommunene.

KUPP er en norsk versjon av undervisningsmetoden Academic Detailing, hvor en lege eller klinisk farmasøyt gjennomfører 20 minutters besøk på fastlegekontoret.

I kampanjen «Riktigere bruk av antibiotika» ble fastlegene oppfordret til å bruke vanlig, smalspektret penicillin som førstevalg ved luftveisinfeksjoner, i tråd med hva den nasjonale veilederen sier. Samtidig ble fastlegene advart mot bruk av makrolider og bredspektret ciprofloksacin, som bidrar til å øke risikoen for antibiotikaresistens.

Les hele saken på Dagens Medisin sine nettsider Fastlege-besøk førte til bedre bruk av antibiotika

 

Publisert 30. mars 2017