Kan nå antibiotika-målet ett år før tiden – Antibiotika.no

Fra 2012 til og med i fjor er bruken av antibiotika i befolkningen, oppgitt i definerte døgndoser per døgn per tusen innbyggere, redusert med 14 prosent fra 2012 til 2015 og med ytterligere 3 prosent fra 2015 til i fjor.

– Det er alltid lettere å ta de første 10 prosentene enn de siste, så jeg er bekymret for at nedgangen i bruk skal flate ut. På den annen side, ser det ut som at både allmennleger og pasienter tar dette på alvor. Det er mye lettere å diskutere dette nå med pasientene enn det var for 10 år siden, så det ser ut som om budskapet har nådd frem, sier Morten Lindbæk, leder ved Antibiotikasenteret for primærmedisin til Dagens Medisin.

Les hele saken på Dagens Medisin sine nettsider Kan nå antibiotika-målet ett år før tiden

 

Publisert 30. mars 2017