Antibiotikasenteret for primærmedisin orienterer Bent Høie – Antibiotika.no

Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten var et av temaene under helseministerens strategimøte om antibiotikaresistens «En fot i bakken» 19. april.

Morten Lindbæk redegjorde for KTV – kollegabasert terapiveiledning. Her får legene rapporter over egen antibiotikaforskriving og mulighet til å diskutere den i en trygg, kollegial setting.

Nicolay Harbin presenterte RASK – Riktigere Antibiotikabruk for Sykehjem i Kommunen som er startet opp i 3 fylker (Østfold, Hedmark og Hordaland). 

Et annet tiltak er KUPP – kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter, som er en-til-en møter der legene får presentert et destillat av antibiotikaretningslinjene. Prosjektleder Roar Dyrkorn viste metodikken, og hvor mange leger som er besøkt.

 

Publisert 21. april 2017