KAS på fagdirektørmøte i Helse Sør-Øst RHF – Antibiotika.no

Onsdag 19. april presenterte KAS (Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten) antibiotikastyring på møte for fagdirektørene i Helse Sør-Øst på Sykehuset Østfold, Kalnes.

Faglig leder ved KAS, Per Espen Akselsen, presenterte kompetansetjenesten og arbeidet KAS gjør for å støtte landets sykehus i oppbygningen av antibiotikastyringsprogram. Det ble gode diskusjoner med fagdirektørene blant annet om status for antibiotikaarbeidet i Helse Sør-Øst.

 

Publisert 21. april 2017