Mangler fortsatt rapporteringsfunksjon – Antibiotika.no

Smittevernoverlege og leder av Antibiotikateamet ved Sykehuset Østfold, Jon Birger Haug, etterlyser rapportfunksjon fra elektronisk kurve (Metavision). Sykehuset Østfold har vært pilotsykehus for kurveløsningen som på sikt skal innføres i hele Helse Sør-Øst.

«– I dagens kurveløsning er det verken lagt til rette for beslutningsstøtte for klinikere, eller for rapportering av faktisk legemiddelforbruk. I det minste burde forbruksdata vært mulig å rapportere fra dag én. Vi er nærmest helt overlatt til oss selv for å kunne produsere oversikter som ikke bare teller kroner og ører. For antibiotikastyring er det viktig å få oversikt over individuelle pasienters antibiotikabruk slik at man kan justere forskrivingspraksis og påvise unødig bruk av bredspektrede midler», sier Jon Birger Haug til Dagens Medisin. Les hele saken på Dagens Medisin sine nettsider Mangler fortsatt rapporteringsfunksjon

 

Publisert 25. april 2017