Akutt mangel på piperacillin/tazobactam – Antibiotika.no

Legemiddelverket meldte 24. april 2017 om en akutt mangelsituasjon på piperacillin/tazobactam, som var forventet å vare ut september 2017. Nye meldinger høsten 2017 tyder på at den begrensede tilgangen fortsetter, ihertfall første halvår 2018.

Sykehusene må redusere sitt forbruk av piperacillin/tazobactam om det ikke skal gå helt tomt for midlet i Norge. Piperacillin/tazobactam er et antibiotikum i gruppen penicillin med enzymhemmer og brukes til behandling av en rekke alvorlige infeksjonstilstander.

 

Råd for å redusere bruken av piperacillin/tazobactam:

Det finnes alternativer til Piperacillin/tazobactam. I den nasjonale faglige retningslinjen for antibiotikabruk i sykehus er piperacillin/tazobactam ofte sidestilt med andre regimer.  Ved valg av alternativer anbefaler vi at man først vurderer om de mer smalspektrete alternativene er egnet. Det er også grunn til å se på om behandlingsvarighet er i samsvar med retningslinjen og nyere litteratur, ofte behandles det for lenge.

De viktigste alternativene til piperacillin/tazobactam:

  • gentamicin kombinert med ampicillin eller penicillin, evt. med tillegg av metronidazol dersom det er behov for dekning mot anaerobe mikrober.
  • ved nyresvikt eller risiko for nyresvikt vil cefotaksim evt. ceftriakson være alternativer (+ metronidazol dersom behov for anaerob dekning). Merk at cefotaksim og ceftriakson er uvirksomme mot enterokokker.
  • karbapenemer (meropenem, imipenem, ertapenem) er alternativer som bør forbeholdes pasienter med gode indikasjoner for slike valg, da disse midlene betraktes som «siste skanse»-antibiotika. Karbapenemer dekker anaerobe mikrober, og det er ikke grunn til å gi metronidazol i tillegg.

 

Rådene er utarbeidet av KAS, og forankret i redaksjonen/redaksjonskomiteen for Nasjonal retningslinje for antibiotikabruk i sykehus, i samarbeid med mangelsenteret ved OUS.

 

Bakgrunnen for mangelsituasjonen er en eksplosjon i fabrikken til en råvareleverandør i Kina som har gjort det vanskelig for flere leverandører å få produsert piperacillin/tazobactam. Det er pt kun to leverandører som leverer piperacillin/tazobactam til norske sykehus. Stragen, som er det firmaet som har varslet om langvarig leveringsproblem nå, har i 2017 innkjøpsavtaler som dekker ca 85% av det norske sykehusmarkedet. Fresenius Kabi som har avtale med de resterende 15% klarer heller ikke skaffe mer vare til Norge enn det de trenger for å levere i henhold til sine avtaler de neste 6 månedene.

Saken er blant annet omtalt på Legemiddelverkets nettsider: Mangel på piperacillin/tazobactam fra Stragen og i nettutgaven av Dagens Medisin Kan gå tomme for antibiotika – ber sykehusene redusere bruken umiddelbart.

 

 

Publisert 26. april 2017