Kurs i operasjonalisering av antibiotikastyring – Antibiotika.no

8.-9. mai 2017 var ca 70 leger, sykepleiere og farmasøyter fra landets 23 helseforetak/private ideelle sykehus samlet til kurs på Solstrand Hotel og Bad i Os. Årets kurs hadde fokus på operasjonalisering av antibiotikastyring i sykehus, og var en oppfølging etter fjorårets kurs i etablering av antibiotikastyringsprogam.

 

Programmet hadde hovedfokus på forbedringsarbeid og erfaringsdeling, og besto av både forelesninger, gruppearbeid og praktisk øvelse i teamarbeid. Presentasjoner fra kurset ble publisert på nettsiden 8. juni 2017.

 

Publisert 9. mai 2017