Antibiotika blir pilot for miljøkrav i legemiddelanskaffelser – Antibiotika.no

Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler, har tatt initiativ til nordisk samarbeid om miljøkrav i legemiddelanskaffelser og ønsker å pilotere kravene på enkelte antibiotika som utlyses på anbud for 2018.

– Det er ikke kun overforbruk og feil bruk som forårsaker resistens. Forurensing fra produksjonen er en kilde til resistensutviklingen som tidligere har vært oversett, men som nå kommer sterkere inn i debatten, sier Bente Hayes, direktør i Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler.

Divisjon legemidler fremforhandler rabattavtaler på legemidler på vegne av alle landets sykehus og har fått følgende oppdrag fra helseministeren: «De regionale helseforetakene er bedt om å innhente kunnskap fra det pågående arbeidet i Sverige med å utvikle og sette etiske krav knyttet til innkjøp av legemidler for å motvirke slike skadelige effekter».

Les mer om saken på Sykehusinnkjøp HF sine nettsider: Nordisk samarbeid om miljøkrav i legemiddelanskaffelser

 

Publisert 24. mai 2017