Enorm legeskilnad i antibiotikabruk – Antibiotika.no

«Det er stor skilnad mellom kommunane her til lands på kor mykje antibiotika som blir skrive ut.

Gulen er blant kommunane som skriv ut mest antibiotika i Norge, i fylgje statistikken. Kommuneoverlegen der ville i går ikkje kommentere saka til NRK.

Men Legeforeningen meiner det ikkje er sikkert at det er ulik praksis, sjølv om statistikken syner skilnadar.»

Les hele saken på NRK Sogn og Fjordane sine nettsider Enorm legeskilnad i antibiotikabruk.

 

Publisert 7. juni 2017