Ny artikkel fra KAS om kommunikasjon rundt mikrobiologiske prøver – Antibiotika.no

Journal of Antimicrobial Chemotherapy publiserte 14.6.2017 en artikkel om kommunikasjon mellom mikrobiologiske avdelinger og kliniske enheter i Norge. Artikkelen er basert på en kvalitativ studie gjort av Brita Skodvin (doktorgradsstipendiat ved KAS) i samarbeid med Karina Aase (UiS), Anita Løvås Brekken (UiS), Esmita Charani (Imperial College London), Paul Christoffer Lindemann (Helse Bergen og UiB) og Ingrid Smith (KAS og UiB).

18 ansatte ved mikrobiolgiske laboratorier i norske sykehus ble intervjuet, og det ble avdekket en rekke barrierer mot god kommunikasjon mellom laboratoriene og kliniske enheter.

Hele artikkelen er tilgjengelig her: Addressing the key communication barriers between microbiology laboratories and clinical units: a qualitative study

Brita Skodvin, doktorgradsstipendiat ved KAS

 

Publisert 15. juni 2017