Antibiotikastyring halverer risiko for infeksjoner og bærerskap med antibiotikaresistente gramnegative bakterier – Antibiotika.no

En ny metaanalyse viser at antibiotikastyringsprogrammer reduserer infeksjoner og bærerskap med antibiotikaresistente bakterier og Clostridium difficile-infeksjon.

David Baur og medarbeidere har gått gjennom 32 studier og finner at infeksjoner og bærerskap med antibiotikaresistente gramnegative bakterier reduseres med omtrent halvdelen. Et annet interessant funn er at effekten er klart størst når antibiotikastyring og smittevern går hånd i hånd.

Les studien Effect of antibiotic stewardship on the incidence of infection and colonisation with antibiotic-resistant bacteria and Clostridium difficile infection: a systematic review and meta-analysis, og kommentaren Antibiotic stewardship hits a home run for patients i samme nummer av Lancet ID.

 

Publisert 10. august 2017