Rapport: Sikre riktig bruk, bevaring og tilgjengelighet av særskilt viktige antibiotika – Antibiotika.no

I rapporten beskrives mulighetene for å utforme en modell som både sikrer riktig bruk og stabil tilgjengelighet av fremtidig særskilt viktige antibiotika, men også viktige eksisterende antibiotika i den norske spesialisthelsetjenesten.

En arbeidsgruppe bestående av representanter fra Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Legemiddelverket, Sykehusinnkjøp HF (divisjon legemidler) og de regionale helseforetakene startet arbeidet høsten 2016.

Les hele rapporten på Folkehelseinstituttets nettsider: Sikre riktig bruk, bevaring og tilgjengelighet av særskilt viktige antibiotika

 

Publisert 10. oktober 2017