Ny tenketank med fokus på resistens mot soppmidler – Antibiotika.no

Resistens av soppmidler har hittil hatt lite fokus, men er en viktig del av antimikrobiell resistens.

Veterinærinstituttet har nylig fått bevilget penger fra Forskningsrådet til et tenketank-prosjekt rundt azol-resistens.

Les mer om prosjektet på Veterinærinstituttets nettsider Ny tenketank antimikrobiell resistens sparket i gang

 

Publisert 26. september 2017