Intravenøs antibiotikabehandling i sykehjem gjør at flere slipper å bli innlagt i sykehus – Antibiotika.no

Forskere ved Seksjon for allmennmedisin ved Universitetet i Oslo har evaluert et stort prosjekt i Vestfold der alle sykehjem fikk opplæring i intravenøs behandling med væsker og antibiotika. Etter opplæringen ble antall innleggelser på sykehus for intravenøs behandling redusert fra 63 % til 19 %. Behandling på sykehjemmet var ikke assosiert med høyere 30-dagers dødelighet. Resultatene er så gode at forskerne anbefaler alle sykehjem i hele landet å vurdere om de skal ta i bruk intravenøs behandling.

Dette medfører riktigere behandling av infeksjoner på sykehjem og minsker faren for overføring av antibiotikaresistens mellom sykehjem og sykehus.

Resultatene er nylig publisert i PLOS ONE: A Structured training program for health workers in intravenous treatment with fluids and antibiotics in nursing homes: A modified stepped-wedge cluster-randomised trial to reduce hospital admissions

Studien er omtalt på nettsidene til Universitetet i Oslo Sykehjemsbeboere slipper innleggelse og i Aftenposten Ny behandling på sykehjem fører til kraftig reduksjon i innleggelser på sykehus

 

 

Publisert 29. september 2017