Nedgang i antibiotikabruk blant barn – Antibiotika.no

Målet om å redusere antibiotikabruken med 30 prosent innen 2021 er snart nådd for innbyggere under 18 år. Siden 2012 er forbruket redusert med 24% i aldersgruppen 0-18 år.

– En satsing på bedre retningslinjer for antibiotikabruk og økt kunnskap blant primærleger kan være en årsak til reduksjonen, sier Ketil Størdal, barnelege og forsker ved Folkehelseinstituttet.

Les hele saken på Folkehelseinstituttets nettsider: Nedgang i antibiotikabruk blant barn

 

Publisert 3. oktober 2017