Antibiotikakurs for sykepleiere – Antibiotika.no

En engasjert gruppe sykepleiere er 4. og 5. oktober på kurs ved Høgskulen på Vestlandet for å lære mer om antibiotika og antibiotikaresistens.

På programmet står forelesninger og interaktive sesjoner for å gi økt kunnskap om resistens og resistensutvikling, ulike typer antibiotika og bruken av disse, sykepleieres rolle i antibiotikabehandling og -styring og om sammenhengen mellom forebygging av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk.

Forelesere er leger, sykepleiere og farmasøyter fra KAS, samt fra smittevern og mikrobiologi i Helse Bergen

Deltakerne er sykepleiere fra Høgskulen på Vestlandet, studieretning master i klinisk sykepleie, og sykepleiere i Helse Bergen som har oppgaver relatert til antibiotikabehandling og antibiotikastyring.

Litt mer informasjon om læringsmål og program finner du under bildet.

 

Det overordnede læringsmålet for kurset var at deltakerne etter kurset skulle ha kunnskap om riktig og sikker antibiotikabruk i helseinstitusjoner.

Deltakerne skulle etter kurset ha kunnskap om resistens og resistensutvikling, ulike typer antibiotika og bruken av disse, sykepleieres rolle i antibiotikabehandling og -styring samt sammenheng mellom forebygging av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAIs) og antibiotikabruk.

Program dag 1

TidEmne
kl 11.00 - 11.10Velkommen
kl 11.10 - 11.30Quiz/kunnskapstest
(Kahoot: "Hva vet du om antibiotika?")
kl 11.30 - 12.00Forelesning: Den postantibiotiske æra - hvor langt unna er vi?
kl 12.00 - 12.30Forelesning: Klinisk betydning av resistens
kl 12.30 - 13.00Forelesning: Antibiotikaresistens i Norge - hvor går vi?
kl 13.00 - 13.45Lunsj
kl 13.45 - 16.30Forelesning: Antibiotika for dummies
Interaktiv sesjon: felles gjennomgang av e-læringskurs om antibiotikabruk i sykehus
Case fra klinisk praksis

 

Program dag 2:

TidEmne
kl 09.00 - 09.45Forelesning: Praktisk håndtering av antibiotika i kliniske enheter
kl 09.45 - 10.40Forelesning: VRE/MRSA/ESBL - hvordan hindre spredning
kl 10.40 - 11.00Forelesning: bivirkninger, allergier og interaksjoner for antibiotika
kl 11.00 - 11.45Lunsj
kl 11.45 - 12.15Forelesning: Antibiotika og elektronisk legemiddelkurve
kl 12.15 - 13.15Forelesning: Antibiotikastyring i praksis - hvordan jobber antibiotikateamet?
kl 13.15 - 13.35Forelesning: Bedre antibiotikabruk på post - eksempel på spl sin rolle
kl 13.35 - 13.45Pause
kl 13.45 - 14.30Forelesning: Sykepleierens rolle i tverrfaglig team - kirurgisk antibiotikaprofylakse
kl 14.30 - 15.00Oppsummering og evaluering

 

Publisert 4. oktober 2017